سایت زرین ترابر توسط تیم آی فلت سام طراحی شده و یک دیزاین ساده  و  کاربر پسند دارد.