سایت فورتنیایت فا توسط تیم آی فلت سام طراحی شده و یک دیزاین ساده  و  کاربر پسند دارد.