سایت پازل توسط تولز آپ طراحی شده و یک دیزاین ساده  و  کاربر پسند دارد.