سایت ایران لجر توسط تیم آی فلت سام طراحی شده و یک دیزاین ساده  و  کاربر پسند دارد.